MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
INTERPELACJE I ZAPYTANIA
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
RAPORTY
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020R
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021 ROKU (NSP 2021)
Pozytek publiczny
Deklaracja dostępności
Nieodpłata Pomoc Prawna
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE UDZIELANE POZA USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  929834 
- Interpelacje i zapytania
- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rokietnica za 2020 rok
- ZAMÓWIENIA PUBLICZNE UDZIELANE POZA USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- 71
URZĄD GMINY Dane teleadresowe
URZĄD GMINY Godziny urzędowania
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna
URZĄD GMINY Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica 1919 
URZĄD GMINY Statut Gminy 1796 
URZĄD GMINY Planowanie przestrzenne 2888 
URZĄD GMINY Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2021 474 
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencje 2002-2006 2601 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2006-2010
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2006-2010 2702 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2010-2014
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2010-2014 2031 
RADA GMINY Protokoły 11156 
RADA GMINY Terminy Sesji Rady Gminy Rokietnica 2010-2014 3062 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2014 - 2018 8351 
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2014-2018 4062 
RADA GMINY Terminy Sesji Rady Gminy Rokietnica 2014-2018 3464 
RADA GMINY Terminy Sesji Rady Gminy Rokietnica 2018-2024
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2018 - 2023
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2018-2024
RADA GMINY Skład Rady Gminy na kadencję 2024-2029
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy Rokietnica na kadencję 2024 - 2029
RADA GMINY Terminy Sesji Rady Gminy Rokietnica na kadencję 2024 - 2029
WŁADZE i BUDŻET Wójt 5859 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2018 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2017 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2016 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2014 rok 1061 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2013 rok 928 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2015 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2012 rok 888 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2011 rok 879 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2010 rok 873 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2009 rok 995 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania finansowe 2018
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdanie Rb za 2019 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdanie finansowe UG za 2020 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rokietnica za 2021 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdanie finansowe za 2021 rok.
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdanie budżetowe 2021 rok. 235 
WŁADZE i BUDŻET Rb-28s - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 2022r.
WŁADZE i BUDŻET Rb-27 s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 2022r.
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rokietnica za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rokietnica za okres od 01.01.2022 do 31.12.2023 r.
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdanie finansowe 2022rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rokietnica za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.
WŁADZE i BUDŻET Bilans 2023 rok
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Ogłoszenia 45008 
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Praca-konkurs 47881 
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Wybory 8734 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GZEAS
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GOPS 7504 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Komunalna Biblioteka Publiczna w Rokietnicy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Sołectwa
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokietnicy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Rokietnicy Woli
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Czelatycach
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Tuligłowach
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Tapinie
PRZETARGI Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
PRZETARGI Przetargi zakończone 22971 
PRZETARGI Wykaz nieruchomosci
PRZETARGI Przetargi aktualne 84227 
OCHRONA ŚRODOWISKA Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
OCHRONA ŚRODOWISKA Decyzje środowiskowe 2373 
OCHRONA ŚRODOWISKA Rejestr działalności regulowanej
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenia 3147 
OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka Komunalna
OCHRONA ŚRODOWISKA Zawiadomienia
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Rokietnica 9822 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Rokietnicy 13025 
GOSPODARKA Ekologia 1216 
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020R POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 R.
     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ