MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
INTERPELACJE I ZAPYTANIA
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
RAPORTY
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020R
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021 ROKU (NSP 2021)
Pozytek publiczny
Deklaracja dostępności
Nieodpłata Pomoc Prawna
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE UDZIELANE POZA USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
     Pozytek publiczny Drukuj... 

Konkurs ofert na realizację zadania Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.

Osoba publikująca: Admin
Data publikacji: 2021-02-24Załączniki:

 1. Konkurs ofert na realizację zadania Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.
 2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego - zał_ 1
 3. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego - zał_ 5.
 4. Formularz zgłoszeniowy
 5. Ogłoszenie o wyborze ofert na realizację zadania publicznego
 6. Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
 7. Uchwała
 8. Wzór
 9. Informacja z przebiegu konsultacji
 10. Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
 11. Uchwała
 12. Formularz zgłoszeniowy
 13. Konkurs ofert na realizację zadania Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024r.
 14. Formularz zgłoszeniowy
 15. Ogłoszenie o wyborze ofert

     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ